Richtlijnen Hotel-Congrescentrum De Zeeuwse Stromen aangaande COVID-19

Bij De Zeeuwse Stromen zijn we ons zeer bewust van de huidige situatie ten gevolge van COVID-19. Wij hanteren de richtlijnen en passen de adviezen toe vanuit de RIVM en de Veiligheidsregio Zeeland. Tevens kijken wij naar de adviezen en waarschuwingen over de grens. Ontwikkelingen in deze richtlijnen houden wij nauwlettend in de gaten en passen hier onze maatregelen direct op aan. U mag erop vertrouwen dat wij een fijne en veilige omgeving creëren voor onze gasten én collega's. 

Bekijk hieronder onze maatregelen. 

Algemeen

 • Zowel gasten als medewerkers worden verzocht thuis te blijven wanneer er sprake is van milde verkoudheidsklachten (niezen, keelpijn, hoesten) of koorts (verhoging vanaf 38 graden Celsius).Tevens vragen wij onze medewerkers direct een testafspraak in te plannen.
 • Al onze medewerkers dragen een mondkapje in openbare ruimtes. Voor gasten is dit vooralsnog een dringend advies. Bij onze receptie verkopen wij mondkapjes.
 • Houdt 1,5 meter afstand (2 armlengtes) en vermijd fysiek contact. Door deze afstand te bewaren is de kans op besmetting kleiner.
 • Vermijd drukke plekken.
 • Spreek de ander op respectvolle wijze aan op het niet naleven van deze richtlijnen.
 • Was met regelmaat uw handen en maak gebruik van de beschikbare desinfectiepunten. Deze zijn te vinden in alle openbare ruimtes.
 • Hoest en/of nies aan de binnenkant van uw elleboog en maak gebruik van papieren zakdoekjes voor het snuiten van de neus welke na eenmalig gebruik worden weggegooid.
 • De routing van het hotel is aangepast om voldoende afstand (1,5 meter) tussen een ieder te waarborgen. Wij vragen u ten alle tijden rechts aan te houden in de looproute.
 • In het trappenhuis wordt er nooit gepasseerd. Dalend verkeer heeft voorrang op stijgend verkeer.
 • Het is niet toegestaan om met meer dan één huishouden gebruik te maken van de lift.
 • Bij het verlaten en toetreden van ruimtes heeft naar binnengaand verkeer voorrang op naar buitengaand verkeer.
 • In onze openbare ruimten werken wij met vloer- en raamstickers om 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.
 • Om te zorgen dat de richtlijnen gehanteerd worden en om gasten te voorzien van informatie zal er ten alle tijden een medewerker aanwezig zijn in onze entree om u te woord te staan over alle up-to-date informatie en het beantwoorden van uw vragen.
 • Er vinden extra schoonmaakrondes plaats door onze housekeeping om hand-contactpunten zoals deurklinken, trapleuningen e.d. te desinfecteren. Dit zal meerdere malen per dag plaatsvinden.
 • Onze faciliteiten: binnen- en buitenzwembad zijn geopend met aangepaste richtlijnen.
 • Onze wellness en solarium zijn geopend met aangepaste richtlijnen.
 • De openbare toiletten zijn toegankelijk en worden meerdere malen per dag schoongemaakt, ook staat er desinfectie ter beschikking.

Bar & restaurant

 • De inrichting van onze bar en restaurant is heringericht met gereduceerde zitplaatsen om zo de minimale afstand van 1,5 meter te garanderen.
 • Er staan zogeheten spatschermen tussen de afzonderlijke tafels.
 • Openingstijden van onze bar zijn dagelijks van 09.00 uur tot 22.00 uur.
 • Vanaf 20.00 uur worden er geen alcoholische dranken geschonken.
 • Het ontbijt wordt geserveerd in ons restaurant tussen 07.30 uur en 11.30 uur. Tijdens het inchecken kunt u zich inschrijven voor een gewenste tijdsblok met de keuze uit 4 shiften: 07.30-08.30 uur, 08.30-09.30 uur, 09.30-10.30 uur en 10.30-11.30 uur. Rekening houdende met de maximale groepsgrootte van 30 personen per ruimte.
 • Het ontbijt wordt in buffetvorm gepresenteerd waarbij rekening wordt gehouden met de 1,5 meter. Wij werken niet met bestek op het buffet. U ontvangt bij aankomst uw eigen tang waarbij u uw eigen ontbijt geheel naar wens kan samenstellen. Deze tang wordt na gebruik direct gedesinfecteerd. 
 • De lunch en dranken zijn tussen 12.00 uur en 17.00 uur te bestellen en te nuttigen in onze bar en bij mooi weer op ons terras. Onze lunch is à la carte. In de bar houden we rekening met een maximale groepsgrootte van 30 personen, op het terras is dit ook 30 personen.
 • Het diner wordt geserveerd in ons restaurant in à la carte vorm en voor gasten met half-pension als wisselend driegangenmenu. Bij incheck kunt u zich inschrijven voor een gewenste tijd om aan tafel te gaan met de keuze uit onderstaande shifttijden. Ook in het restaurant houden wij rekening met een maximale groepsgrootte van 30 personen en wijken wij uit naar onze lounge en bar.
 • Keuze uit de volgende dinershiften: 17.30 uur, 18.30 uur en 19.30 uur. Bij drukte voegen wij een vierde shift om 20.30 uur toe.
 • Er is een maximum van 4 personen per tafel, uitzonderingen zijn grotere huishoudens en kinderen t/m 12 jaar uitgezonderd.
 • Al het F&B verbruik wordt tijdens uw verblijf op kamernummer genoteerd en kan afgerekend worden bij uitcheck. Het tussentijds afrekenen willen wij zoveel mogelijk minimaliseren.   

Receptie

 • Op onze receptiebalie staan de zogenaamde spatschermen.
 • Er wordt een gezondheidscheck uitgevoerd.
 • Bij de receptie vragen nogmaals te letten op de 1,5 meter afstand van onze collega’s en gasten (zoals aangegeven d.m.v. een vloersticker).
 • Wij vragen gasten zo veel mogelijk contactloos te betalen. De pinterminal wordt na elk gebruik gedesinfecteerd. Onze voorkeur gaat uit naar één betaalmoment per verblijf.
 • U kunt tussentijds niet meer uw kamersleutel bij de receptie achterlaten, deze worden alleen bij uitcheck ingenomen en gedesinfecteerd.
 • Als u tijdens uw verblijf twijfelt over de hoogte van uw lichaamstemperatuur dan verzoeken wij u op de kamer te blijven. Bij de receptie beschikken wij over een infrarood thermometer waarmee we contactloos temperatuur op kunnen nemen. Deze zal dan bij de deur afgeleverd worden. Indien u 38 graden Celsius of meer verhoging blijkt te hebben en de bekende symptomen heeft wordt direct de plaatselijke huisarts gewaarschuwd. De gast wordt in tijdelijk in quarantaine geplaatst op de kamer tot nadere instructies van opgeleide hulpverleners.

Bei De Zeeuwse Stromen sind wir uns der aktuellen Situation aufgrund von COVID-19 sehr bewusst. Wir halten uns an die Richtlinien und wenden die Ratschläge des RIVM und der Zeeland Safety Region an. Wir sehen uns auch die Ratschläge und Warnungen bezüglich der Grenze an. Wir beobachten die Entwicklungen in diesen Richtlinien genau und passen unsere Maßnahmen sofort an. Sie können darauf vertrauen, dass wir eine angenehme und sichere Umgebung für unsere Gäste und Kollegen schaffen.

Sehen Sie sich unsere Maßnahmen unten an.

Allgemein

 • Sowohl Gäste als auch Mitarbeiter werden gebeten, bei leichten Erkältungsbeschwerden (Niesen, Halsschmerzen, Husten) oder Fieber (Anstieg von 38 Grad Celsius) zu Hause zu bleiben.
 • Wir bitten unsere Mitarbeiter außerdem, sofort einen Testtermin zu vereinbaren.
 • Alle unsere Mitarbeiter tragen in öffentlichen Bereichen einen Mundschutz. Für Gäste ist dies immer noch ein dringender Ratschlag.
 • Halten Sie 1,5 Meter Abstand und vermeiden Sie körperlichen Kontakt.
 • Vermeiden Sie überfüllte Orte.
 • Sprechen Sie die andere Person mit Respekt an, wenn Sie diese Richtlinien nicht befolgen.
 • Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und verwenden Sie die verfügbaren Desinfektionsstellen. Diese sind in allen öffentlichen Bereichen zu finden.
 • Husten und / oder Niesen an der Innenseite Ihres Ellbogens und verwenden Sie Papiertaschentücher, die nach einmaligem Gebrauch weggeworfen werden.
 • Die Route des Hotels wurde angepasst, um einen ausreichenden Abstand (1,5 Meter) zwischen den einzelnen zu gewährleisten. Wir bitten Sie, jederzeit auf der Wanderroute zu bleiben.
 • Leute gehen nie im Treppenhaus vorbei. Fallender Verkehr hat Vorrang vor aufsteigendem Verkehr.
 • Es ist nicht gestattet, den Aufzug mit mehr als einem Haushalt zu benutzen.
 • Beim Verlassen und Betreten von Bereichen hat der eingehende Verkehr Vorrang vor dem ausgehenden Verkehr.
 • In unseren öffentlichen Bereichen arbeiten wir mit Boden- und Fensteraufklebern, um einen Abstand von 1,5 Metern zu gewährleisten.
 • Um sicherzustellen, dass die Richtlinien eingehalten werden und die Gäste informiert werden, ist jederzeit ein Mitarbeiter an unserem Eingang anwesend, um mit Ihnen über alle aktuellen Informationen zu sprechen und Ihre Fragen zu beantworten.
 • Zusätzliche Reinigungsrunden werden von unserer Zimmerreinigung durchgeführt, um Handkontaktstellen wie Türgriffe, Geländer usw. zu desinfizieren. Dies wird mehrmals täglich stattfinden.
 • Unsere Einrichtungen: Hallenbad und Freibad sind bis auf weiteres geschlossen.
 • Unser Wellness- und Solarium ist mit angepassten Richtlinien geöffnet.
 • Die öffentlichen Toiletten sind mehrmals täglich zugänglich und werden gereinigt. Eine Desinfektion ist ebenfalls möglich.

Bar & Restaurant 

 • Das Layout unserer Bar und unseres Restaurants wurde mit reduzierten Sitzplätzen neu gestaltet, um einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu garantieren.
 • Zwischen den einzelnen Tischen befinden sich sogenannte Kotflügel.
 • Die Öffnungszeiten unserer Bar sind täglich von 09.00 bis 22.00 Uhr.
 • Ab 20.00 Uhr werden keine alkoholischen Getränke mehr serviert.
 • Das Frühstück wird in unserem Restaurant zwischen 07.30 und 11.30 Uhr serviert. Beim Einchecken können Sie sich für einen gewünschten Zeitblock mit einer Auswahl von 4 Schichten anmelden: 07.30-08.30, 08.30-09.30, 09.30-10.30 und 10.30-11.30. Unter Berücksichtigung der maximalen Gruppengröße von 30 Personen pro Raum.
 • Das Frühstück wird in Buffetform präsentiert, wobei die 1,5 Meter berücksichtigt werden. Wir arbeiten nicht mit Besteck auf dem Buffet. Bei Ihrer Ankunft erhalten Sie Ihre eigene Zange und können sich Ihr Frühstück nach Ihren Wünschen selbst zusammenstellen. Diese Zangen werden unmittelbar nach Gebrauch desinfiziert.
 • Mittagessen und Getränke können zwischen 12.00 und 17.00 Uhr bestellt werden und können in unserer Bar und, wenn das Wetter es zulässt, auf unserer Terrasse genossen werden. Unser Mittagessen ist à la carte. In der Bar berücksichtigen wir eine maximale Gruppengröße von 30 Personen, auf der Terrasse sind es ebenfalls 30 Personen.
 • Das Abendessen wird in unserem Restaurant à la carte und für Gäste mit Halbpension als wechselndes Drei-Gänge-Menü serviert. Beim Einchecken können Sie sich für eine gewünschte Zeit registrieren, um am Tisch zu sitzen, wobei Sie unten die gewünschten Schaltzeiten wählen können. Auch im Restaurant achten wir auf eine maximale Gruppengröße von 30 Personen und begeben uns in unsere Lounge und Bar.
 • Wählen Sie aus den folgenden Abendessen-Schichten: 17.30, 18.30 und 19.30 Uhr. Wenn viel zu tun ist, fügen wir um 20.30 Uhr eine vierte Schicht hinzu.
 • Es gibt ein Maximum von 2 Personen pro Tisch, Ausnahmen sind größere Haushalte und Kinder bis zu 12 Jahren.
 • Der gesamte F&B-Verbrauch wird während Ihres Aufenthalts auf der Zimmernummer vermerkt und kann beim Auschecken bezahlt werden. Wir wollen die Checkout-Zeit so weit wie möglich minimieren.

Rezeption

 • Die sogenannten spritz Schutz schirme  stehen an unserer Rezeption.
 • Ein Gesundheitscheck wird durchgeführt.
 • Bitten Sie an der Rezeption erneut um die 1,5 Meter Entfernung von unseren Kollegen und Gästen (wie durch einen Bodenaufkleber angegeben).
 • Wir bitten die Gäste, so viel wie möglich kontaktlos zu bezahlen. Der Pin-Anschluss wird nach jedem Gebrauch desinfiziert. Wir bevorzugen einen Zahlungszeitpunkt pro Aufenthalt.
 • In der Zwischenzeit können Sie Ihren Zimmerschlüssel nicht mehr an der Rezeption lassen, er wird nur beim Check-out entnommen und desinfiziert.
 • Wenn Sie während Ihres Aufenthalts Zweifel an Ihrer Körpertemperatur haben, bitten wir Sie, im Zimmer zu bleiben. An der Rezeption haben wir ein Infrarot-Thermometer, mit dem wir eine berührungslose Temperatur messen können. Dies wird dann an die Tür geliefert. Wenn Sie anscheinend 38 Grad Celsius oder mehr haben und die bekannten Symptome haben, wird der örtliche Arzt sofort benachrichtigt. Der Gast wird vorübergehend im Raum unter Quarantäne gestellt, bis weitere Anweisungen von ausgebildeten Rettungskräften vorliegen.

At De Zeeuwse Stromen we are very aware of the current situation as a result of COVID-19. We adhere to the guidelines and apply the advice from the RIVM and the Zeeland Safety Region. We also look at the advice and warnings about the border. We keep a close eye on developments in these guidelines and immediately adjust our measures accordingly. You can trust that we create a pleasant and safe environment for our guests and colleagues.

View our measures below.

General

 • Both guests and staff are requested to stay at home when there is a mild cold (sneezing, sore throat, coughing) or fever (increase from 38 degrees Celsius).
 • We also ask our employees to schedule a test appointment immediately.
 • All our employees wear a mouth mask in public areas. For guests this is still an urgent advice. At our reception we sell mouth caps.
 • Keep a distance of 1.5 meters (2 arm lengths) and avoid physical contact. Keeping this distance reduces the risk of contamination.
 • Avoid crowded places.
 • Speak to the other person in a respectful way for not following these guidelines.
 • Wash your hands regularly and use the available disinfection points. These can be found in all public areas.
 • Cough and/or sneeze on the inside of your elbow and use paper handkerchiefs for blowing the nose which are discarded after single use.
 • The routing of the hotel has been adapted to ensure sufficient distance (1.5 meters) between everyone. We ask you to keep to the right at all times in the walking route.
 • You will never pass in the stairwell. Descending traffic has priority over rising traffic.
 • It is not allowed to use the elevator with more than one household.
 • When leaving and entering spaces, incoming traffic has priority over outgoing traffic.
 • In our public areas we work with floor and window stickers to ensure a distance of 1.5 meters.
 • To ensure that the guidelines are followed and to provide guests with information, an employee will be present in our entrance area at all times to provide you with all up-to-date information and to answer your questions.
 • There will be extra cleaning rounds by our housekeeping to disinfect hand contact points such as door handles, banisters, etc. This will take place several times a day.
 • Our facilities: indoor and outdoor pool are closed until further notice.
 • Our wellness and solarium are open with adapted guidelines. 
 • The public toilets are accessible and will be cleaned several times a day, disinfection is also available.

Bar & restaurant

 • The layout of our bar and restaurant has been redesigned with reduced seating to guarantee a minimum distance of 1.5 meters.
 • There are so-called mudguards between the individual tables.
 • Opening hours of our bar are daily from 09.00 to 22.00 hours.
 • No alcoholic beverages will be served from 8pm onwards.
 • Breakfast is served in our restaurant between 07.30 and 11.30 hrs. During check-in you can register for a desired time block with a choice of 4 shifts: 07.30-08.30, 08.30-09.30, 09.30-10.30 and 10.30-11.30. Taking into account the maximum group size of 30 persons per room.
 • Breakfast is presented in buffet form, taking into account the 1.5 meters. We do not work with cutlery on the buffet. You will receive your own pliers on arrival and you can compose your own breakfast according to your wishes. These pliers will be disinfected immediately after use.
 • Lunch and drinks can be ordered between 12.00 and 17.00 hours and can be enjoyed in our bar and, weather permitting, on our terrace. Our lunch is à la carte. In the bar we take into account a maximum group size of 30 persons, on the terrace this is also 30 persons.
 • Dinner is served in our restaurant in à la carte form and for guests with half board as a changing three-course menu. At check-in you can register for a desired time to sit at the table with the choice of shifting times below. Also in the restaurant we take into account a maximum group size of 30 persons and move out to our lounge and bar.
 • Choice from the following dinner shifts: 17:30, 18:30 and 19:30. At busy times we add a fourth shift at 20.30 hrs.
 • There is a maximum of 2 persons per table, exceptions are larger households and children up to 12 years old.
 • All F&B consumption will be noted on room number during your stay and can be paid at check out. We want to minimize the intermediate checkout as much as possible.

Front desk

 • Our reception desk has a plastic screen in front.
 • A health check is performed.
 • We ask at the reception to pay attention to the 1.5 meters distance from our colleagues and guests (as indicated by a floor sticker).
 • We ask guests to pay contactless as much as possible. The pin terminal is disinfected after each use. Our preference is for one payment moment per stay.
 • In the meantime, you can no longer leave your room key at the reception, it will only be taken and disinfected at check-out.
 • If you have any doubts about your body temperature during your stay, we ask you to stay in the room. At the reception we have an infrared thermometer with which we can take a contactless temperature. This will then be delivered to the door. If you appear to have 38 degrees Celsius or more and have the known symptoms, the local doctor will be notified immediately. The guest will be temporarily quarantined in the room until further instructions from trained medical staff.