MVO-verklaring

Zoals wij goed willen zorgen voor onze hotelgasten, zo willen wij dat ook voor de wereld en de mensen om ons heen. Wij maken bewuste keuzes en proberen onze keuzes zo groen mogelijk te maken… en dit keer op keer.

Aan onderstaande kunt u De Zeeuwse Stromen houden:

  • We verdiepen ons continue in de MVO-ontwikkelingen en trends binnen ons vakgebied en passen deze indien mogelijk toe. Tevens delen wij onze kennis met diegene die ons vak wilt leren.
  • Wij informeren collega’s, gasten en leveranciers dat wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • We maken transparante afspraken met zowel gasten als leveranciers aangaande de kwaliteit van onze producten en diensten en hoe wij deze bewaken.
  • Naast de financiële impact bepalen en beperken wij de negatieve sociale- en milieu impact zoals frauduleus handelen, intimidatie uitbuitingen en kinderarbeid.
  • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften, sponsoring en vrijwilligerswerk.
  • Wij werken continue aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf. Door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen en het verbruiken van gast, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen.
  • Wij werken continue aan het verbeteren va ons eigen inkoopproces en richtten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een erkend milieu- en/of duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk én lokaal.
  • We bewaken zowel de continuïteit van de organisatie als van onze collega’s. We dragen zorg voor voorzieningen en een financiële buffer mochten we te maken hebben met een verlies van inkomsten.